Crown Castle Inc (CCI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 986 000 6 340 000 5 840 000 5 763 000 5 423 000
Property, plant and equipment w tys. USD 15 407 000 15 269 000 15 162 000 14 666 000 13 676 000
Rotacja aktywów trwałych 0,45 0,42 0,39 0,39 0,40

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 986 000K ÷ $15 407 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022