Crown Castle Inc (CCI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 340 000 5 840 000 5 763 000 5 423 000 4 355 600
Aktywa razem w tys. USD 39 040 000 38 768 000 38 457 000 32 785 000 32 229 600
Rotacja aktywów razem 0,16 0,15 0,15 0,17 0,14

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 340 000K ÷ $39 040 000K
= 0,16


Analiza porównawcza

2021