Crown Castle Inc (CCI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 986 000 6 340 000 5 840 000 5 763 000 5 423 000 4 355 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 068 000 1 993 000 1 969 000 1 986 000 1 847 000 1 563 700
Zysk ze sprzedaży brutto 4 918 000 4 347 000 3 871 000 3 777 000 3 576 000 2 791 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 750 000 680 000 678 000 614 000 563 000 426 698
Zysk operacyjny 2 461 000 2 023 000 1 585 000 1 591 000 1 485 000 1 122 800
Koszty odsetek netto 670 000 631 000 664 000 656 000 615 000 551 008
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 691 000 1 179 000 1 076 000 881 000 690 000 470 593
Podatek dochodowy 16 000 21 000 20 000 21 000 19 000 26 043
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 675 000 1 096 000 999 000 747 000 558 000 386 256