Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 632 378 686 301 441 178 531 786 544 163
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 2 465 290 3 437 300 3 397 050 3 134 680 2 931 300
Zwrot z kapitału całkowitego 25,65% 19,97% 12,99% 16,96% 18,56%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $632 378K ÷ ($0K + $2 465 290K)
= 25,65%


Analiza porównawcza

2022