Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 525 919 338 876 408 212 419 984 306 535
Kapitał własny w tys. USD 3 437 300 3 397 050 3 134 680 2 931 300 2 716 560
ROE 15,30% 9,98% 13,02% 14,33% 11,28%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $525 919K ÷ $3 437 300K
= 15,30%


Analiza porównawcza

2021