Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 525 919 338 876 408 212 419 984 306 535
Aktywa razem w tys. USD 36 689 100 32 923 000 26 065 800 25 463 800 24 833 400
ROA 1,43% 1,03% 1,57% 1,65% 1,23%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $525 919K ÷ $36 689 100K
= 1,43%


Analiza porównawcza

2021