Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 483 949 525 919 338 876 408 212 419 984
Aktywa razem w tys. USD 31 875 900 36 689 100 32 923 000 26 065 800 25 463 800
ROA 1,52% 1,43% 1,03% 1,57% 1,65%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $483 949K ÷ $31 875 900K
= 1,52%


Analiza porównawcza

2022