Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 505 070 1 252 360 1 402 580 1 347 360 1 243 820
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 438 740 1 389 550 1 453 010 1 390 050 1 289 060
Marża zysku ze sprzedaży brutto 104,61% 90,13% 96,53% 96,93% 96,49%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 505 070K ÷ $1 438 740K
= 104,61%


Analiza porównawcza

2021