Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 843 500 16 118 500 18 115 500 20 307 100 18 054 000 16 996 900 15 621 100 15 288 100
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 29 787 700 30 411 600 31 645 900 32 848 600 30 404 000 29 806 700 29 362 500 29 045 900
Wskaźnik płynności szybkiej 0,50 0,53 0,57 0,62 0,59 0,57 0,53 0,53

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $14 843 500K + $0K) ÷ $29 787 700K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022/Q3