Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 787 800 20 307 100 15 288 100 10 001 500 10 112 600
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 29 038 800 32 848 600 29 045 900 22 373 600 22 288 800
Wskaźnik płynności szybkiej 0,47 0,62 0,53 0,45 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $13 787 800K + $0K) ÷ $29 038 800K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022