Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 20 307 100 15 288 100 10 001 500 10 112 600 9 688 110
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 848 600 29 045 900 22 373 600 22 288 800 21 934 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,62 0,53 0,45 0,45 0,44

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $20 307 100K + $0K) ÷ $32 848 600K
= 0,62


Analiza porównawcza

2021