Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 787 800 14 843 500 16 118 500 18 115 500 20 307 100 18 054 000 16 996 900 15 621 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 29 038 800 29 787 700 30 411 600 31 645 900 32 848 600 30 404 000 29 806 700 29 362 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,47 0,50 0,53 0,57 0,62 0,59 0,57 0,53

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $13 787 800K) ÷ $29 038 800K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022/Q4