Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 35 639 000 31 834 500 25 070 300 24 600 800 23 950 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 848 600 29 045 900 22 373 600 22 288 800 21 934 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,10 1,12 1,10 1,09

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $35 639 000K ÷ $32 848 600K
= 1,08


Analiza porównawcza

2021