Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 566 020 1 438 740 1 389 550 1 453 010 1 390 050
Property, plant and equipment w tys. USD 418 909 388 738 371 083 370 637 333 119
Rotacja aktywów trwałych 3,74 3,70 3,74 3,92 4,17

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 566 020K ÷ $418 909K
= 3,74


Analiza porównawcza

2022