Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 482 386 1 445 391 1 433 861 1 438 740 1 448 291 1 449 537 1 413 295 1 389 550
Aktywa razem w tys. USD 32 602 600 33 435 400 34 986 800 36 689 100 34 497 500 33 856 200 33 269 800 32 923 000
Rotacja aktywów razem 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2022/Q3 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 482 386K ÷ $32 602 600K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022/Q3