Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 566 020 1 438 740 1 389 550 1 453 010 1 390 050
Aktywa razem w tys. USD 31 875 900 36 689 100 32 923 000 26 065 800 25 463 800
Rotacja aktywów razem 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 566 020K ÷ $31 875 900K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022