Chubb Limited (CB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 119 155 000 117 531 000 115 692 000 123 937 000 128 003 000 128 414 000 127 717 000 124 747 000
Należności w tys. USD 31 137 000 31 904 000 30 740 000 29 421 000 28 901 000 28 577 000 27 648 000 26 689 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 148 312 000 148 053 000 140 573 000 139 886 000 139 951 000 138 113 000 135 126 000 131 014 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,01 1,01 1,04 1,10 1,12 1,14 1,15 1,16

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $119 155 000K + $31 137 000K) ÷ $148 312 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022/Q4