Chubb Limited (CB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 119 155 000 128 003 000 124 149 000 113 742 000 106 321 000
Należności w tys. USD 31 137 000 28 901 000 26 278 000 25 735 000 26 270 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 148 312 000 139 951 000 130 441 000 120 808 000 117 155 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,01 1,12 1,15 1,15 1,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $119 155 000K + $31 137 000K) ÷ $148 312 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022