Chubb Limited (CB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 119 155 000 128 003 000 124 149 000 113 742 000 106 321 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 148 312 000 139 951 000 130 441 000 120 808 000 117 155 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,80 0,91 0,95 0,94 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $119 155 000K) ÷ $148 312 000K
= 0,80


Analiza porównawcza

2022