Cara Therapeutics Inc (CARA)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD -87 535 -89 083 5 385 -111 679 -77 382
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 158 779 227 522 249 001 186 713 133 630
Zwrot z kapitału całkowitego -55,13% -39,15% 2,16% -59,81% -57,91%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-87 535K ÷ ($0K + $158 779K)
= -55,13%


Analiza porównawcza

2022