Cara Therapeutics Inc (CARA)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -85 474 -88 441 8 410 -106 373 -74 013
Kapitał własny w tys. USD 158 779 227 522 249 001 186 713 133 630
ROE -53,83% -38,87% 3,38% -56,97% -55,39%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-85 474K ÷ $158 779K
= -53,83%


Analiza porównawcza

2022