Cara Therapeutics Inc (CARA)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -85 474 -88 441 8 410 -106 373 -74 013
Aktywa razem w tys. USD 182 237 247 056 271 157 232 959 190 823
ROA -46,90% -35,80% 3,10% -45,66% -38,79%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-85 474K ÷ $182 237K
= -46,90%


Analiza porównawcza

2022