Cara Therapeutics Inc (CARA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -87 535 -89 083 5 385 -111 679 -77 382
Aktywa razem w tys. USD 182 237 247 056 271 157 232 959 190 823
Operacyjny ROA -48,03% -36,06% 1,99% -47,94% -40,55%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-87 535K ÷ $182 237K
= -48,03%


Analiza porównawcza

2022