Cara Therapeutics Inc (CARA)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 34 601 23 028 135 082 19 886 13 469
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 41 867 23 028 135 082 19 886 13 469
Marża zysku ze sprzedaży brutto 82,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $34 601K ÷ $41 867K
= 82,65%


Analiza porównawcza

2022