Cara Therapeutics Inc (CARA)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -87 535 -89 083 5 385 -111 679 -77 382
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 41 867 23 028 135 082 19 886 13 469
Marża zysku operacyjnego -209,08% -386,85% 3,99% -561,60% -574,52%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-87 535K ÷ $41 867K
= -209,08%


Analiza porównawcza

2022