Cara Therapeutics Inc (CARA)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -85 474 -88 441 8 410 -106 373 -74 013
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 41 867 23 028 135 082 19 886 13 469
Marża zysku netto -204,16% -384,06% 6,23% -534,91% -549,51%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-85 474K ÷ $41 867K
= -204,16%


Analiza porównawcza

2022