Cara Therapeutics Inc (CARA)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD -85 474 -88 441 7 719 -107 189 -74 402
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 41 867 23 028 135 082 19 886 13 469
Marża zysku brutto -204,16% -384,06% 5,71% -539,02% -552,39%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-85 474K ÷ $41 867K
= -204,16%


Analiza porównawcza

2022