Cara Therapeutics Inc (CARA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 145 399 167 035 180 925 155 006 161 383
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 267 2 519 12 076 8 863 4 805
Należności w tys. USD 4 453 1 152 2 064 1 787 1 590
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 458 17 616 18 483 42 894 40 447
Wskaźnik płynności szybkiej 7,08 9,69 10,55 3,86 4,15

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($145 399K + $16 267K + $4 453K) ÷ $23 458K
= 7,08


Analiza porównawcza

2022