Cara Therapeutics Inc (CARA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 145 399 167 035 180 925 155 006 161 383
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 267 2 519 12 076 8 863 4 805
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 458 17 616 18 483 42 894 40 447
Wskaźnik płynności gotówkowej 6,89 9,62 10,44 3,82 4,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($145 399K + $16 267K) ÷ $23 458K
= 6,89


Analiza porównawcza

2022