Cara Therapeutics Inc (CARA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 168 910 173 290 195 065 165 656 168 139
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 458 17 616 18 483 42 894 40 447
Wskaźnik płynności bieżącej 7,20 9,84 10,55 3,86 4,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $168 910K ÷ $23 458K
= 7,20


Analiza porównawcza

2022