Cara Therapeutics Inc (CARA)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 41 867 23 028 135 082 19 886 13 469
Należności w tys. USD 4 453 1 152 2 064 1 787 1 590
Rotacja należności 9,40 19,99 65,45 11,13 8,47

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $41 867K ÷ $4 453K
= 9,40


Analiza porównawcza

2022