Cara Therapeutics Inc (CARA)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 41 867 23 028 135 082 19 886 13 469
Working capital w tys. USD 145 452 155 674 176 582 122 762 127 692
Rotacja kapitału pracującego 0,29 0,15 0,76 0,16 0,11

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $41 867K ÷ $145 452K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022