Cara Therapeutics Inc (CARA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 41 867 23 028 135 082 19 886 13 469
Property, plant and equipment w tys. USD 426 631 840 700 880
Rotacja aktywów trwałych 98,28 36,49 160,81 28,41 15,31

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $41 867K ÷ $426K
= 98,28


Analiza porównawcza

2022