Cara Therapeutics Inc (CARA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 41 867 23 028 135 082 19 886 13 469
Aktywa razem w tys. USD 182 237 247 056 271 157 232 959 190 823
Rotacja aktywów razem 0,23 0,09 0,50 0,09 0,07

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $41 867K ÷ $182 237K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022