Citigroup Inc (C)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 13 700 000 20 758 000 9 879 000 18 171 000 16 672 000
Kapitał własny w tys. USD 201 189 000 201 972 000 199 442 000 193 242 000 196 220 000
ROE 6,81% 10,28% 4,95% 9,40% 8,50%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $13 700 000K ÷ $201 189 000K
= 6,81%


Analiza porównawcza

2022