Citigroup Inc (C)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 18 807 000 27 469 000 13 632 000 23 993 000 23 445 000
Aktywa razem w tys. USD 2 416 680 000 2 291 410 000 2 260 090 000 1 951 160 000 1 917 380 000
Operacyjny ROA 0,78% 1,20% 0,60% 1,23% 1,22%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $18 807 000K ÷ $2 416 680 000K
= 0,78%


Analiza porównawcza

2022