Citigroup Inc (C)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 27 469 000 13 632 000 23 993 000 23 445 000 22 600 000
Aktywa razem w tys. USD 2 291 410 000 2 260 090 000 1 951 160 000 1 917 380 000 1 842 470 000
Operacyjny ROA 1,20% 0,60% 1,23% 1,22% 1,23%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $27 469 000K ÷ $2 291 410 000K
= 1,20%


Analiza porównawcza

2021