Citigroup Inc (C)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 537 540 000 1 488 590 000 1 475 210 000 1 462 330 000 1 406 570 000 1 476 360 000 1 439 180 000 1 447 170 000
Należności w tys. USD 54 192 000 79 696 000 80 486 000 89 218 000 54 340 000 59 487 000 61 138 000 60 465 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 126 960 000 2 094 670 000 2 094 730 000 2 101 690 000 2 013 820 000 2 084 460 000 2 062 260 000 2 048 590 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 0,74 0,73 0,74

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 537 540 000K + $54 192 000K) ÷ $2 126 960 000K
= 0,75


Analiza porównawcza

2022/Q4