Citigroup Inc (C)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 406 570 000 1 400 420 000 1 065 980 000 1 049 870 000 993 623 000
Należności w tys. USD 54 340 000 44 806 000 39 857 000 35 450 000 38 384 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 013 820 000 1 999 910 000 1 699 230 000 1 664 160 000 1 582 650 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 0,72 0,65 0,65 0,65

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 406 570 000K + $54 340 000K) ÷ $2 013 820 000K
= 0,73


Analiza porównawcza

2021