Citigroup Inc (C)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 538 580 000 1 583 420 000 1 537 540 000 1 488 590 000 1 475 210 000 1 462 330 000 1 406 570 000 1 476 360 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 134 940 000 2 169 730 000 2 126 960 000 2 094 670 000 2 094 730 000 2 101 690 000 2 013 820 000 2 084 460 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,72 0,73 0,72 0,71 0,70 0,70 0,70 0,71

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 538 580 000K) ÷ $2 134 940 000K
= 0,72


Analiza porównawcza

2023/Q2