Citigroup Inc (C)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 537 540 000 1 406 570 000 1 400 420 000 1 065 980 000 1 049 870 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 126 960 000 2 013 820 000 1 999 910 000 1 699 230 000 1 664 160 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,72 0,70 0,70 0,63 0,63

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 537 540 000K) ÷ $2 126 960 000K
= 0,72


Analiza porównawcza

2022