Citigroup Inc (C)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 262 560 000 2 139 740 000 2 122 500 000 1 816 500 000 1 780 840 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 126 960 000 2 013 820 000 1 999 910 000 1 699 230 000 1 664 160 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 262 560 000K ÷ $2 126 960 000K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022