Citigroup Inc (C)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 101 572 000 80 074 000 89 007 000 103 481 000 97 252 000
Aktywa razem w tys. USD 2 416 680 000 2 291 410 000 2 260 090 000 1 951 160 000 1 917 380 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $101 572 000K ÷ $2 416 680 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022