Brixmor Property Group Inc (BRX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 45 638 36 489 50 882 633 712 417 967 422 332 390 139 388 223
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 160 063 151 897 144 401 287 006 147 014 139 974 136 251 139 260
Należności w tys. USD 249 039 245 459 239 856 469 746 229 421 228 583 231 461 240 323
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 548 084 518 252 461 951 989 058 495 229 483 791 458 022 494 116
Wskaźnik płynności szybkiej 0,83 0,84 0,94 1,41 1,60 1,63 1,65 1,55

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($45 638K + $160 063K + $249 039K) ÷ $548 084K
= 0,83


Analiza porównawcza

2022/Q3