Brixmor Property Group Inc (BRX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 633 712 388 223 37 151 71 988 84 944
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 287 006 139 260 143 973 145 662 147 508
Należności w tys. USD 469 746 240 323 234 246 228 297 232 111
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 989 058 494 116 537 454 520 459 569 340
Wskaźnik płynności szybkiej 1,41 1,55 0,77 0,86 0,82

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($633 712K + $287 006K + $469 746K) ÷ $989 058K
= 1,41


Analiza porównawcza

2021