Brixmor Property Group Inc (BRX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 34 751 24 072 38 161 45 638 36 489 50 882 316 856 417 967
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 161 866 157 034 154 141 160 063 151 897 144 401 143 503 147 014
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 527 280 508 802 535 419 548 084 518 252 461 951 494 529 495 229
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,36 0,36 0,38 0,36 0,42 0,93 1,14

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($34 751K + $161 866K) ÷ $527 280K
= 0,37


Analiza porównawcza

2023/Q2