Brixmor Property Group Inc (BRX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 36 489 50 882 633 712 417 967 422 332 390 139 388 223 629 799
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 151 897 144 401 287 006 147 014 139 974 136 251 139 260 146 911
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 518 252 461 951 989 058 495 229 483 791 458 022 494 116 444 610
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,42 0,93 1,14 1,16 1,15 1,07 1,75

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($36 489K + $151 897K) ÷ $518 252K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022/Q2