Brixmor Property Group Inc (BRX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 38 161 633 712 388 223 37 151 71 988
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 154 141 287 006 139 260 143 973 145 662
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 535 419 989 058 494 116 537 454 520 459
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,93 1,07 0,34 0,42

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($38 161K + $154 141K) ÷ $535 419K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022