Brixmor Property Group Inc (BRX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 392 690 769 218 417 796 454 967 518 402
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 989 058 494 116 537 454 520 459 569 340
Wskaźnik płynności bieżącej 1,41 1,56 0,78 0,87 0,91

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 392 690K ÷ $989 058K
= 1,41


Analiza porównawcza

2021