Brixmor Property Group Inc (BRX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 304 550 1 053 270 1 168 260 1 234 340 1 283 180
Property, plant and equipment w tys. USD 15 230 200 7 504 110 7 642 350 7 749 650 8 560 420
Rotacja aktywów trwałych 0,15 0,14 0,15 0,16 0,15

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 304 550K ÷ $15 230 200K
= 0,15


Analiza porównawcza

2021