Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 142 198 154 591 62 077 108 892 111 087
Aktywa razem w tys. USD 9 185 840 8 602 620 8 942 420 7 856 850 7 392 800
Operacyjny ROA 1,55% 1,80% 0,69% 1,39% 1,50%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $142 198K ÷ $9 185 840K
= 1,55%


Analiza porównawcza

2022