Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 847 958 982 338 1 145 200 633 557 667 065
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 174 230 7 586 770 7 976 500 6 886 370 6 482 190
Wskaźnik płynności szybkiej 0,10 0,13 0,14 0,09 0,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $847 958K + $0K) ÷ $8 174 230K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022