Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 8 585 630 8 103 980 8 336 440 7 397 700 7 021 180
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 174 230 7 586 770 7 976 500 6 886 370 6 482 190
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,07 1,05 1,07 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $8 585 630K ÷ $8 174 230K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022