Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 373 533 338 518 351 461 369 157 333 677
Property, plant and equipment w tys. USD 71 391 70 359 71 568 74 350 76 382
Rotacja aktywów trwałych 5,23 4,81 4,91 4,97 4,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $373 533K ÷ $71 391K
= 5,23


Analiza porównawcza

2022